Intromomenten 2017 – 2018

Inleiding:

Om de stagescholen de kans te bieden de stagiairs van de lerarenopleidingen gezamenlijk te verwelkomen,
worden elk schooljaar enkele introductiemomenten georganiseerd. De lerarenopleidingen engageren zich
ertoe de stagiairs op deze momenten lesvrij te maken.

Timing intromomenten:

Per trimester is één intromoment voorzien:

Intromoment 1 (voor stages in het eerste trimester): de tweede dinsdag van oktober, namelijk 10 oktober
2017.

Intromoment 2: Dit moment is opgedeeld in 2 verschillende momenten. De secundaire school heeft de
autonomie om te beslissen op welk(e) moment(en) ze dit laten doorgaan.

Moment 1: 13 december 2017
Moment 2: 23 januari 2018

Intromoment 3: de tweede maandag na de krokusvakantie, namelijk 26 februari 2018

Verloop van een intromoment:

Tijdens het intromoment worden de stagiairs in de school onthaald door de schoolmentor. Naast een kennismaking
met de stageschool wordt ook aandacht besteed aan de interne gebruiken en gewoonten (schoolcultuur)
en krijgen de stagiairs alle nodige contactgegevens om de stage te kunnen voorbereiden.

 

 

Scroll Up
Terug