Update - januari 2018

 Nieuwe tool: Meldingen buiten het systeem

 Nieuwe tool: Doorklikfunctie

 Nieuwe tool: PDF functie voor studenten

 In de versie van januari zijn de meeste bugs uit Lerarenstage.be gehaald. Klik hier om de lijst van bugs te zien.

 In de versie van januari worden er ook een aantal kleine aanpassingen doorgevoerd. Klik hier om de aanpassingen te bekijken.

Melding buiten het systeem

Elke dag zal de gebruiker een mailtje krijgen met daarin het aantal ongelezen meldingen in het systeem. We voorzien dat het aantal ongelezen berichten éénmalig standaard op 0 gezet zal worden voor iedere gebruiker. Hierdoor start iedereen terug met ‘0’ aantal nieuwe berichten. Berichten van vóór deze versie kunnen uiteraard wel nog bekeken worden.

Doorklikfunctie

Het zal mogelijk zijn om nu rechtstreeks vanuit het studentenprofiel van de student door te klikken naar desbetreffende aanvraag. Zo kan er met minder klikwerk meer bereikt worden.

– & –

Het zal mogelijk zijn om vanuit het overzichtsscherm van de stages door te klikken naar het desbetreffende studentenprofiel.

PDF bestand

Studenten die toegang hebben tot het systeem zullen in de mogelijkheid zijn om hun aanvraag om te zetten in PDF. Hier kan de student de nodige gegevens voor de stages bekijken (waaronder de naam van de secundaire school en het e-mailadres van de stagementor).

Update - mei 2018

 Nieuwe tool: Filteren op velden in het stageoverzicht

 Nieuwe tool: Meldingen in het systeem uitbreiden (wordt vervroegd naar februari 2018)

 Nieuwe tool: Algemene opmerking op het einde van een aanvraag

 Nieuwe tool: Reden van matching weergeven

 Nieuwe tool: De manier van zoeken in het filteroverzicht

 Nieuwe tool: Periode instellen van…tot…

Filteren op velden in het stageoverzicht

Om het overzicht eenvoudiger te bewaren voorzien we de mogelijkheid om in het stageoverzicht te filteren op titel, omschrijving, vak(ken), periode, student(en) en tot slot op lerarenopleiding / secundaire school.

Meldingen in het systeem uitbreiden

We voorzien de mogelijkheid om (alle) meldingen te verwijderen / terug te zetten naar de inbox, op gelezen / ongelezen te zetten en tot slot de limiet van het aantal meldingen op 1 pagina aan te passen. Tot slot zal je ook kunnen kiezen of je dagelijks / wekelijks of nooit meldingen wenst te ontvangen.

Algemene opmerking op het einde van een aanvraag

Het zal mogelijk zijn om 1 globale opmerking te plaatsen onder een stageaanvraag in plaats van een opmerking per stagecomponent.

Reden waarom matching X % weergeven

Aan de hand van kleurencodes zal duidelijk gemaakt worden waarom een matching maar bv. 50% is. Zo kan je zelf interpreteren voor welk(e) vak(ken) de stage niet mogelijk is.

Zoeken in het filteroverzicht

Het zoeken aan de hand van de filter was complex doordat er 3 verschillende manieren van zoeken bestonden. Wij vervangen deze 3 verschillende knoppen in het filteroverzicht en streven naar 1 groot zoekveld waar de ideale stageplaats gezocht kan worden.

Periode instellen van... tot...

Om het overzicht te behouden over de stageaanvragen in het systeem introduceren we een archiveer functie. Hier zal je zelf een bepaalde periode kunnen instellen om enkel de stages te zien die tussen deze periode aangevraagd / aanvaard / geweigerd / … zijn. bv “Geef mij alle stages die plaatsvinden na de herfstvakantie”.

Update - mei 2018

   Nieuwe tool: Nieuwe manier waarop stageaanvragen aangemaakt kunnen worden

   Nieuwe tool: Het zal mogelijk zijn om een portaalpagina te creëren per secundaire school en lerarenopleiding (uitgesteld naar versie juli 2018)

Nieuwe manier van aanvragen

In het studentenprofiel kunnen er vakken ingevuld worden (door student of stagecoördinator). Bij het opstellen van een aanvraag voor één of meerdere studenten heb je de mogelijkheid om voor de optie ‘gebruik de vakken uit het studentenprofiel’ aan te duiden. Hierdoor hoeven er geen tientallen templates meer aangemaakt te worden en kunnen er met één klik op de knop meerdere aanvragen gecreëerd worden.

Portaalpagina

Elke lerarenopleiding en secundaire school krijgt in het systeem een portaalpagina. Op deze pagina kan je aan de hand van tekstvelden en bijlage heel wat extra informatie kwijt. Zo kunnen risicoanalyses, stagecontracten, evaluatiedocumenten… eenvoudig uitgewisseld worden.

Update - Juli 2018

   Nieuwe tool: Standaard contactpersonen per organisatie

   Nieuwe tool: Studenten laten registreren zonder dat ze een gsm nummer nodig hebben.

   Nieuwe tool: Studenten zullen gebruik kunnen maken van de filter om hun stageaanvraag voor te bereiden (wordt vervroegd naar mei 2018).

   Nieuwe tool: Studenten koppelen aan meerdere organisaties

Contactpersonen per school / lerarenopleiding

Deze contactpersonen zullen te allen tijde (ongeacht de status van de aanvraag) gecontacteerd kunnen worden. Zo willen we de communicatie tussen beide actoren optimaliseren.

Studentenlogin

Lerarenopleidingen die studenten toegang willen geven tot het systeem zullen de keuze hebben om het gsm-nummer al dan niet mee te geven. Een gsm-nummer resulteert in een betere beveiliging maar kan niet afgedwongen worden.

Studenten gebruik laten maken van de filter

Om de studententoegang in het systeem te optimaliseren zullen lerarenopleidingen de keuze hebben om studenten de filter te laten gebruiken. Hierdoor kunnen ze zelf hun voorkeursschool selecteren rekening houdend met het matchingspercentage, woonplaats, visie van de lerarenopleiding…

Studenten koppelen aan meerdere organisaties

Studenten zullen net zoals andere gebruikers kunnen wisselen van organisatie. Hierdoor zullen er geen problemen meer optreden zodra een student toegevoegd wordt in een lerarenopleiding terwijl zijn profiel reeds bestaat in het systeem.

Scroll Up
Terug