De laatste resonantiegroep voor stagecoördinatoren vond digitaal plaats op 10 mei.

Bedankt aan alle stagecoördinatoren die deelgenomen hebben aan onze resonantiegroepen!