Intromomenten 2018 – 2019

Inleiding:

Om de stagescholen de kans te bieden de stagiairs van de lerarenopleidingen gezamenlijk te verwelkomen,
worden elk schooljaar enkele introductiemomenten georganiseerd. De lerarenopleidingen engageren zich
ertoe de stagiairs op deze momenten lesvrij te maken.

Timing intromomenten:

Per trimester is één intromoment voorzien:

Intromoment 1 (voor stages in het eerste trimester): Dinsdag 9 oktober 2018

Intromoment 2: Dit moment is opgedeeld in 2 verschillende momenten. De secundaire school heeft de
autonomie om te beslissen op welk(e) moment(en) ze dit laten doorgaan.

Moment 1: Woensdag 12 december 2018
Moment 2: Maandag 28 januari 2019

Intromoment 3: Dinsdag 19 maart 2019

Verloop van een intromoment:

Tijdens het intromoment worden de stagiairs in de school onthaald door de schoolmentor. Naast een kennismaking
met de stageschool wordt ook aandacht besteed aan de interne gebruiken en gewoonten (schoolcultuur)
en krijgen de stagiairs alle nodige contactgegevens om de stage te kunnen voorbereiden.

 

Scroll Up