Ontwikkelingen 2019
In het schooljaar 2018 - 2019 ontwikkelen we heel wat nieuwe zaken binnen de applicatie Lerarenstage.be.

Ik ben geïnteresseerd in het bekijken van functionaliteiten voor:
Image is not available
Stagecontracten en risico-analyses/werkpostfiches digitaal tekenen

Het zal mogelijk zijn om een eigen stagecontract en risico-analyses aan de hand van
een sjabloon toe te voegen in Lerarenstage.be en dit door alle partijen digitaal te laten
handtekenen via ItsMe of eID.

Het zal mogelijk zijn om een eigen stagecontract en risico-analyses aan de hand van
een sjabloon toe te voegen in Lerarenstage.be en dit door alle partijen digitaal te laten
handtekenen via ItsMe of eID.

Het zal mogelijk zijn om een eigen stagecontract en risico-analyses aan de hand van
een sjabloon toe te voegen in Lerarenstage.be en dit door alle partijen digitaal te laten
handtekenen via ItsMe of eID.

Verwachtte oplevering: mei 2018

Verwachtte oplevering: mei 2018

Verwachtte oplevering: mei 2018

Stagecontracten en risico-analyses/werkpostfiches digitaal tekenen

Het zal mogelijk zijn om een eigen stagecontract en risico-analyses aan de hand van
een sjabloon toe te voegen in Lerarenstage.be en dit door alle partijen digitaal te laten
handtekenen via ItsMe of eID.

Het zal mogelijk zijn om een eigen stagecontract en risico-analyses aan de hand van
een sjabloon toe te voegen in Lerarenstage.be en dit door alle partijen digitaal te laten
handtekenen via ItsMe of eID.

Het zal mogelijk zijn om een eigen stagecontract en risico-analyses aan de hand van
een sjabloon toe te voegen in Lerarenstage.be en dit door alle partijen digitaal te laten
handtekenen via ItsMe of eID.

Verwachtte oplevering: mei 2018

Verwachtte oplevering: mei 2018

Verwachtte oplevering: mei 2018

Op basis van het stageoverzicht rapporten genereren

We voegen de mogelijkheid toe om in een eerste stadium alle filters in de applicatie
exporteerbaar te maken naar PDF of Excel.

We voegen de mogelijkheid toe om in een eerste stadium alle filters in de applicatie
exporteerbaar te maken naar PDF of Excel.

We voegen de mogelijkheid toe om in een eerste stadium alle filters in de applicatie
exporteerbaar te maken naar PDF of Excel.

Verwachtte oplevering: Oktober 2019

Verwachtte oplevering: Oktober 2019

Verwachtte oplevering: Oktober 2019

Op basis van het stageoverzicht rapporten genereren

We voegen de mogelijkheid toe om in een eerste stadium alle filters in de applicatie
exporteerbaar te maken naar PDF of Excel.

We voegen de mogelijkheid toe om in een eerste stadium alle filters in de applicatie
exporteerbaar te maken naar PDF of Excel.

We voegen de mogelijkheid toe om in een eerste stadium alle filters in de applicatie
exporteerbaar te maken naar PDF of Excel.

Verwachtte oplevering: Oktober 2019

Verwachtte oplevering: Oktober 2019

Verwachtte oplevering: Oktober 2019

Stageaanvragen doorsturen binnen de scholengemeenschap /-groep.

Op een eenvoudige manier stage-aanvragen vanuit het stage-overzichtscherm
verplaatsen tussen scholen binnen een scholengemeenschap door stafmedewerkers en
stagementoren.

Op een eenvoudige manier stage-aanvragen vanuit het stage-overzichtscherm
verplaatsen tussen scholen binnen een scholengemeenschap door stafmedewerkers en
stagementoren.

Op een eenvoudige manier stage-aanvragen vanuit het stage-overzichtscherm
verplaatsen tussen scholen binnen een scholengemeenschap door stafmedewerkers en
stagementoren.

Verwachtte oplevering: Maart 2019

Verwachtte oplevering: Maart 2019

Verwachtte oplevering: Maart 2019

Stageaanvragen doorsturen binnen de scholengemeenschap /-groep.

Op een eenvoudige manier stage-aanvragen vanuit het stage-overzichtscherm
verplaatsen tussen scholen binnen een scholengemeenschap door stafmedewerkers en
stagementoren.

Op een eenvoudige manier stage-aanvragen vanuit het stage-overzichtscherm
verplaatsen tussen scholen binnen een scholengemeenschap door stafmedewerkers en
stagementoren.

Op een eenvoudige manier stage-aanvragen vanuit het stage-overzichtscherm
verplaatsen tussen scholen binnen een scholengemeenschap door stafmedewerkers en
stagementoren.

Verwachtte oplevering: Maart 2019

Verwachtte oplevering: Maart 2019

Verwachtte oplevering: Maart 2019

Vakmentoren opnemen in Lerarenstage.be

De mogelijkheid om stage-aanvragen te koppelen aan zelf toegevoegde vakmentoren
zodat deze via mail de stage-aanvraag kunnen bekijken. Visueel kunnen opvolgen van
het aantal stage-aanvragen per vakmentor en hun bezettingsgraad doorheen het
schooljaar.

De mogelijkheid om stage-aanvragen te koppelen aan zelf toegevoegde vakmentoren
zodat deze via mail de stage-aanvraag kunnen bekijken. Visueel kunnen opvolgen van
het aantal stage-aanvragen per vakmentor en hun bezettingsgraad doorheen het
schooljaar.

De mogelijkheid om stage-aanvragen te koppelen aan zelf toegevoegde vakmentoren
zodat deze via mail de stage-aanvraag kunnen bekijken. Visueel kunnen opvolgen van
het aantal stage-aanvragen per vakmentor en hun bezettingsgraad doorheen het
schooljaar.

Verwachtte oplevering: Maart 2019

Verwachtte oplevering: Maart 2019

Verwachtte oplevering: Maart 2019

Nieuwe manier van data toewijzen in componenten

Naast de huidige manier van data toewijzen waarbij je per week, dag of weekdag de
data kan toewijzen, zal je vanaf dit jaar ook een datum “van – tot” kunnen ingeven. Je
zal ook data uit vorige componenten binnen een stage-aanvraag kunnen overnemen.

Naast de huidige manier van data toewijzen waarbij je per week, dag of weekdag de
data kan toewijzen, zal je vanaf dit jaar ook een datum “van – tot” kunnen ingeven. Je
zal ook data uit vorige componenten binnen een stage-aanvraag kunnen overnemen.

Naast de huidige manier van data toewijzen waarbij je per week, dag of weekdag de
data kan toewijzen, zal je vanaf dit jaar ook een datum “van – tot” kunnen ingeven. Je
zal ook data uit vorige componenten binnen een stage-aanvraag kunnen overnemen.

Verwachtte oplevering: Mei 2019

Verwachtte oplevering: Mei 2019

Verwachtte oplevering: Mei 2019

Automatische mail naar student bij het aanmaken van een profiel van een student

Er zal een automatische mail verzonden worden naar studenten op het moment dat er
een account met toegang tot de applicatie is aangemaakt. Zo moet dit niet meer
manueel gebeuren.

Er zal een automatische mail verzonden worden naar studenten op het moment dat er
een account met toegang tot de applicatie is aangemaakt. Zo moet dit niet meer
manueel gebeuren.

Er zal een automatische mail verzonden worden naar studenten op het moment dat er
een account met toegang tot de applicatie is aangemaakt. Zo moet dit niet meer
manueel gebeuren.

Verwachtte oplevering: Mei 2019

Verwachtte oplevering: Mei 2019

Verwachtte oplevering: Mei 2019

Automatische mail naar student wanneer stageaanvraag in status “Door student(en)” staat

Er zal een automatische mail verzonden worden naar studenten op het moment dat er voor hen een stage-aanvraag in de status “Door student(en)” klaarstaat.

Er zal een automatische mail verzonden worden naar studenten op het moment dat er voor hen een stage-aanvraag in de status “Door student(en)” klaarstaat.

Er zal een automatische mail verzonden worden naar studenten op het moment dat er voor hen een stage-aanvraag in de status “Door student(en)” klaarstaat.

Verwachtte oplevering: Mei 2019

Verwachtte oplevering: Mei 2019

Verwachtte oplevering: Mei 2019

Updatedatum voorzien bij vakkenaanbod

Het onderdeel vakkenaanbod krijgt een updatedatum waarmee men kan opvolgen wanneer een vakkenaanbod de laatste keer is aangepast. Dit om gericht stage-aanvragen te kunnen versturen en ontvangen.

Het onderdeel vakkenaanbod krijgt een updatedatum waarmee men kan opvolgen wanneer een vakkenaanbod de laatste keer is aangepast. Dit om gericht stage-aanvragen te kunnen versturen en ontvangen.

Het onderdeel vakkenaanbod krijgt een updatedatum waarmee men kan opvolgen wanneer een vakkenaanbod de laatste keer is aangepast. Dit om gericht stage-aanvragen te kunnen versturen en ontvangen.

Verwachtte oplevering: Mei 2019

Verwachtte oplevering: Mei 2019

Verwachtte oplevering: Mei 2019

Updatedatum voorzien bij vakkenaanbod

Het onderdeel vakkenaanbod krijgt een updatedatum waarmee men kan opvolgen wanneer een vakkenaanbod de laatste keer is aangepast. Dit om gericht stage-aanvragen te kunnen versturen en ontvangen.

Het onderdeel vakkenaanbod krijgt een updatedatum waarmee men kan opvolgen wanneer een vakkenaanbod de laatste keer is aangepast. Dit om gericht stage-aanvragen te kunnen versturen en ontvangen.

Het onderdeel vakkenaanbod krijgt een updatedatum waarmee men kan opvolgen wanneer een vakkenaanbod de laatste keer is aangepast. Dit om gericht stage-aanvragen te kunnen versturen en ontvangen.

Verwachtte oplevering: Mei 2019

Verwachtte oplevering: Mei 2019

Verwachtte oplevering: Mei 2019

In het stageoverzicht duidelijk wijzigingen weergeven

Nieuwe stage-aanvragen of ongelezen wijzigingen in stage-aanvragen zullen zoals bij nieuwe mails in het vet geplaatst worden tot je deze bekeken hebt. Je zal dit ook opnieuw op “ongelezen” kunnen zetten indien je met verschillende personen in een school op Lerarenstage.be werkt.

Nieuwe stage-aanvragen of ongelezen wijzigingen in stage-aanvragen zullen zoals bij nieuwe mails in het vet geplaatst worden tot je deze bekeken hebt. Je zal dit ook opnieuw op “ongelezen” kunnen zetten indien je met verschillende personen in een school op Lerarenstage.be werkt.

Nieuwe stage-aanvragen of ongelezen wijzigingen in stage-aanvragen zullen zoals bij nieuwe mails in het vet geplaatst worden tot je deze bekeken hebt. Je zal dit ook opnieuw op “ongelezen” kunnen zetten indien je met verschillende personen in een school op Lerarenstage.be werkt.

Verwachtte oplevering: Mei 2019

Verwachtte oplevering: Mei 2019

Verwachtte oplevering: Mei 2019

In het stageoverzicht duidelijk wijzigingen weergeven

Nieuwe stage-aanvragen of ongelezen wijzigingen in stage-aanvragen zullen zoals bij nieuwe mails in het vet geplaatst worden tot je deze bekeken hebt. Je zal dit ook opnieuw op “ongelezen” kunnen zetten indien je met verschillende personen in een school op Lerarenstage.be werkt.

Nieuwe stage-aanvragen of ongelezen wijzigingen in stage-aanvragen zullen zoals bij nieuwe mails in het vet geplaatst worden tot je deze bekeken hebt. Je zal dit ook opnieuw op “ongelezen” kunnen zetten indien je met verschillende personen in een school op Lerarenstage.be werkt.

Nieuwe stage-aanvragen of ongelezen wijzigingen in stage-aanvragen zullen zoals bij nieuwe mails in het vet geplaatst worden tot je deze bekeken hebt. Je zal dit ook opnieuw op “ongelezen” kunnen zetten indien je met verschillende personen in een school op Lerarenstage.be werkt.

Verwachtte oplevering: Mei 2019

Verwachtte oplevering: Mei 2019

Verwachtte oplevering: Mei 2019

Statussen “Vervallen” en “Ingevuld door student(en)” toevoegen

Stage-aanvragen waarvan de begin- en einddatum in het verleden liggen, komen in de status “Vervallen” zodat ze niet blijven hangen in een andere status.

Stage-aanvragen die vanuit de status “Door student(en)" vroeger opnieuw in “Concept” status kwamen, komen voortaan in een nieuwe status “Ingevuld door student(en)” om een duidelijker overzicht te hebben tussen ingevulde en niet-ingevulde stage-aanvragen.

Stage-aanvragen waarvan de begin- en einddatum in het verleden liggen, komen in de status “Vervallen” zodat ze niet blijven hangen in een andere status.

Stage-aanvragen die vanuit de status “Door student(en)" vroeger opnieuw in “Concept” status kwamen, komen voortaan in een nieuwe status “Ingevuld door student(en)” om een duidelijker overzicht te hebben tussen ingevulde en niet-ingevulde stage-aanvragen.

Stage-aanvragen waarvan de begin- en einddatum in het verleden liggen, komen in de status “Vervallen” zodat ze niet blijven hangen in een andere status.

Stage-aanvragen die vanuit de status “Door student(en)" vroeger opnieuw in “Concept” status kwamen, komen voortaan in een nieuwe status “Ingevuld door student(en)” om een duidelijker overzicht te hebben tussen ingevulde en niet-ingevulde stage-aanvragen.

Verwachtte oplevering: Mei 2019

Verwachtte oplevering: Mei 2019

Verwachtte oplevering: Mei 2019

Statussen “Vervallen” toevoegen

Stage-aanvragen waarvan de begin- en einddatum in het verleden liggen, komen in de status “Vervallen” zodat ze niet blijven hangen in een andere status.

Stage-aanvragen waarvan de begin- en einddatum in het verleden liggen, komen in de status “Vervallen” zodat ze niet blijven hangen in een andere status.

Stage-aanvragen waarvan de begin- en einddatum in het verleden liggen, komen in de status “Vervallen” zodat ze niet blijven hangen in een andere status.

Verwachtte oplevering: Mei 2019

Verwachtte oplevering: Mei 2019

Verwachtte oplevering: Mei 2019

Stageaanvragen sorteren op aanvangsdatum van de stage

Standaard worden stage-aanvragen gesorteerd op recentst gewijzigd. Je zal nu ook kunnen sorteren op aanvangsdatum van de stage zodat je de dringendste eerst kan behandelen.

Standaard worden stage-aanvragen gesorteerd op recentst gewijzigd. Je zal nu ook kunnen sorteren op aanvangsdatum van de stage zodat je de dringendste eerst kan behandelen.

Standaard worden stage-aanvragen gesorteerd op recentst gewijzigd. Je zal nu ook kunnen sorteren op aanvangsdatum van de stage zodat je de dringendste eerst kan behandelen.

Verwachtte oplevering: Mei 2019

Verwachtte oplevering: Mei 2019

Verwachtte oplevering: Mei 2019

Stageaanvragen sorteren op aanvangsdatum van de stage

Standaard worden stage-aanvragen gesorteerd op recentst gewijzigd. Je zal nu ook kunnen sorteren op aanvangsdatum van de stage zodat je de dringendste eerst kan behandelen.

Standaard worden stage-aanvragen gesorteerd op recentst gewijzigd. Je zal nu ook kunnen sorteren op aanvangsdatum van de stage zodat je de dringendste eerst kan behandelen.

Standaard worden stage-aanvragen gesorteerd op recentst gewijzigd. Je zal nu ook kunnen sorteren op aanvangsdatum van de stage zodat je de dringendste eerst kan behandelen.

Verwachtte oplevering: Mei 2019

Verwachtte oplevering: Mei 2019

Verwachtte oplevering: Mei 2019

Aanpassingen aan de portaalpagina

De standaardteksten in de portaalpagina worden bewerkbaar zodat je zelf een tekst kan ingeven. Daarnaast zullen ook URL’s als bijlage kunnen worden toegevoegd.

De standaardteksten in de portaalpagina worden bewerkbaar zodat je zelf een tekst kan ingeven. Daarnaast zullen ook URL’s als bijlage kunnen worden toegevoegd.

De standaardteksten in de portaalpagina worden bewerkbaar zodat je zelf een tekst kan ingeven. Daarnaast zullen ook URL’s als bijlage kunnen worden toegevoegd.

Verwachtte oplevering: Mei 2019

Verwachtte oplevering: Mei 2019

Verwachtte oplevering: Mei 2019

Aanpassingen aan de portaalpagina

De standaardteksten in de portaalpagina worden bewerkbaar zodat je zelf een tekst kan ingeven. Daarnaast zullen ook URL’s als bijlage kunnen worden toegevoegd.

De standaardteksten in de portaalpagina worden bewerkbaar zodat je zelf een tekst kan ingeven. Daarnaast zullen ook URL’s als bijlage kunnen worden toegevoegd.

De standaardteksten in de portaalpagina worden bewerkbaar zodat je zelf een tekst kan ingeven. Daarnaast zullen ook URL’s als bijlage kunnen worden toegevoegd.

Verwachtte oplevering: Mei 2019

Verwachtte oplevering: Mei 2019

Verwachtte oplevering: Mei 2019

HOME-pagina in de applicatie wordt omgevormd

Op dit moment is de HOME-pagina leeg. Wij voorzien dit schooljaar een dashboard waarbij we enerzijds een cirkeldiagram van het stage-overzicht voorzien en anderzijds een nieuws feed waarop we de belangrijkste ontwikkelingen binnen Lerarenstage.be kunnen communiceren.

Op dit moment is de HOME-pagina leeg. Wij voorzien dit schooljaar een dashboard waarbij we enerzijds een cirkeldiagram van het stage-overzicht voorzien en anderzijds een nieuws feed waarop we de belangrijkste ontwikkelingen binnen Lerarenstage.be kunnen communiceren.

Op dit moment is de HOME-pagina leeg. Wij voorzien dit schooljaar een dashboard waarbij we enerzijds een cirkeldiagram van het stage-overzicht voorzien en anderzijds een nieuws feed waarop we de belangrijkste ontwikkelingen binnen Lerarenstage.be kunnen communiceren.

Verwachtte oplevering: Oktober 2019

Verwachtte oplevering: Oktober 2019

Verwachtte oplevering: Oktober 2019

HOME-pagina in de applicatie wordt omgevormd

Op dit moment is de HOME-pagina leeg. Wij voorzien dit schooljaar een dashboard waarbij we enerzijds een cirkeldiagram van het stage-overzicht voorzien en anderzijds een nieuws feed waarop we de belangrijkste ontwikkelingen binnen Lerarenstage.be kunnen communiceren.

Op dit moment is de HOME-pagina leeg. Wij voorzien dit schooljaar een dashboard waarbij we enerzijds een cirkeldiagram van het stage-overzicht voorzien en anderzijds een nieuws feed waarop we de belangrijkste ontwikkelingen binnen Lerarenstage.be kunnen communiceren.

Op dit moment is de HOME-pagina leeg. Wij voorzien dit schooljaar een dashboard waarbij we enerzijds een cirkeldiagram van het stage-overzicht voorzien en anderzijds een nieuws feed waarop we de belangrijkste ontwikkelingen binnen Lerarenstage.be kunnen communiceren.

Verwachtte oplevering: Oktober 2019

Verwachtte oplevering: Oktober 2019

Verwachtte oplevering: Oktober 2019

De meldingen in Lerarenstage.be optimaliseren

De meldingen zullen voortaan naast het type ook de naam van de student en de titel van de stage-aanvraag bevatten.

De meldingen zullen voortaan naast het type ook de naam van de student en de titel van de stage-aanvraag bevatten.

De meldingen zullen voortaan naast het type ook de naam van de student en de titel van de stage-aanvraag bevatten.

Verwachtte oplevering: Oktober 2019

Verwachtte oplevering: Oktober 2019

Verwachtte oplevering: Oktober 2019

De meldingen in Lerarenstage.be optimaliseren

De meldingen zullen voortaan naast het type ook de naam van de student en de titel van de stage-aanvraag bevatten.

De meldingen zullen voortaan naast het type ook de naam van de student en de titel van de stage-aanvraag bevatten.

De meldingen zullen voortaan naast het type ook de naam van de student en de titel van de stage-aanvraag bevatten.

Verwachtte oplevering: Oktober 2019

Verwachtte oplevering: Oktober 2019

Verwachtte oplevering: Oktober 2019

Kleinere aanpassingen

• Update instellingsnummers en vakkenaanbod
• Keuzemenu onder knop “Stages” met dropdown
• Naar volgende stageaanvraag kunnen gaan met pijltje
• Tekst bij opmerkingen in stageaanvraag dat deze niet zichtbaar zijn voor studenten

• Update instellingsnummers en vakkenaanbod
• Keuzemenu onder knop “Stages” met dropdown
• Naar volgende stageaanvraag kunnen gaan met pijltje
• Tekst bij opmerkingen in stageaanvraag dat deze niet zichtbaar zijn voor studenten

• Update instellingsnummers en vakkenaanbod
• Keuzemenu onder knop “Stages” met dropdown
• Naar volgende stageaanvraag kunnen gaan met pijltje
• Tekst bij opmerkingen in stageaanvraag dat deze niet zichtbaar zijn voor studenten

Verwachtte oplevering: Oktober 2019

Verwachtte oplevering: Oktober 2019

Verwachtte oplevering: Oktober 2019

Kleinere aanpassingen

• Na het verzenden van een stage automatisch doorverwezen worden naar status “Te verzenden” in plaats van “Concept”
• Vakken van de stage weergeven in het stageoverzicht
• Potloodje om te bewerken verwijderen bij stages in status “Te verzenden”
• Keuzemenu onder knop “Stages” met dropdown
• Naar volgende stageaanvraag kunnen gaan met pijltje
• Tekst bij opmerkingen in stageaanvraag dat deze niet zichtbaar zijn voor studenten

• Na het verzenden van een stage automatisch doorverwezen worden naar status “Te verzenden” in plaats van “Concept”
• Vakken van de stage weergeven in het stageoverzicht
• Potloodje om te bewerken verwijderen bij stages in status “Te verzenden”
• Keuzemenu onder knop “Stages” met dropdown
• Naar volgende stageaanvraag kunnen gaan met pijltje
• Tekst bij opmerkingen in stageaanvraag dat deze niet zichtbaar zijn voor studenten

• Na het verzenden van een stage automatisch doorverwezen worden naar status “Te verzenden” in plaats van “Concept”
• Vakken van de stage weergeven in het stageoverzicht
• Potloodje om te bewerken verwijderen bij stages in status “Te verzenden”
• Keuzemenu onder knop “Stages” met dropdown
• Naar volgende stageaanvraag kunnen gaan met pijltje
• Tekst bij opmerkingen in stageaanvraag dat deze niet zichtbaar zijn voor studenten

Verwachtte oplevering: Oktober 2019

Verwachtte oplevering: Oktober 2019

Verwachtte oplevering: Oktober 2019

Slider