Ontwikkelingen 2019

Om u wegwijs te maken op deze website kan u onderstaande knoppen gebruiken.


Ik ben een...

Om u wegwijs te maken op deze website kan u onderstaande knoppen gebruiken.


Ik ben een...

Benieuwd naar de ontwikkelingen die dit jaar in Lerarenstage.be geïmplementeerd zullen worden?


Ik ben een...

Ontwikkelingen voor de lerarenopleidingen:

- Aan de hand van enkele korte filmpjes leer je werken met Lerarenstage.be.

- Benieuwd aan welke secundaire scholen je je stageaanvraag kan richten?

- Zit je met vragen of ondervind je problemen aarzel dan niet om onze helpdesk te contacteren.

- Aan de hand van enkele korte filmpjes leer je werken met Lerarenstage.be.

- Benieuwd aan welke secundaire scholen je je stageaanvraag kan richten?

- Zit je met vragen of ondervind je problemen aarzel dan niet om onze helpdesk te contacteren.

Hieronder vind je alle nieuwe ontwikkelingen terug voor 2019. Klik op één van de ontwikkelingen om meer te weten te komen over de inhoud en timing.

Ontwikkelingen voor de secundaire scholen

- Aan de hand van enkele korte filmpjes leer je werken met Lerarenstage.be.

- Benieuwd aan welke secundaire scholen je je stageaanvraag kan richten?

- Zit je met vragen of ondervind je problemen aarzel dan niet om onze helpdesk te contacteren.

- Aan de hand van enkele korte filmpjes leer je werken met Lerarenstage.be.

- Benieuwd aan welke secundaire scholen je je stageaanvraag kan richten?

- Zit je met vragen of ondervind je problemen aarzel dan niet om onze helpdesk te contacteren.

Hieronder vind je alle nieuwe ontwikkelingen terug voor 2019. Klik op één van de ontwikkelingen om meer te weten te komen over de inhoud en timing.

Stagecontracten en risico-analyses/werkpostfiches digitaal tekenen
Het zal mogelijk zijn om een eigen stagecontract en risico-analyses aan de hand van
een sjabloon toe te voegen in Lerarenstage.be en dit door alle partijen digitaal te laten
handtekenen via ItsMe of eID.

Verwachtte oplevering: mei 2018
Image is not available
Op basis van het stageoverzicht rapporten genereren
We voegen de mogelijkheid toe om in een eerste stadium alle filters in de applicatie
exporteerbaar te maken naar PDF of Excel.

Verwachtte oplevering: Oktober 2019
Image is not available
Stageaanvragen doorsturen binnen de scholengemeenschap /-groep.
Op een eenvoudige manier stage-aanvragen vanuit het stage-overzichtscherm
verplaatsen tussen scholen binnen een scholengemeenschap door stafmedewerkers en
stagementoren.

Verwachtte oplevering: Januari 2019
Image is not available
Vakmentoren opnemen in Lerarenstage.be
De mogelijkheid om stage-aanvragen te koppelen aan zelf toegevoegde vakmentoren
zodat deze via mail de stage-aanvraag kunnen bekijken. Visueel kunnen opvolgen van
het aantal stage-aanvragen per vakmentor en hun bezettingsgraad doorheen het
schooljaar.

Verwachtte oplevering: Mei 2019
Image is not available
Nieuwe manier van data toewijzen in componenten
Naast de huidige manier van data toewijzen waarbij je per week, dag of weekdag de
data kan toewijzen, zal je vanaf dit jaar ook een datum “van – tot” kunnen ingeven. Je
zal ook data uit vorige componenten binnen een stage-aanvraag kunnen overnemen.

Verwachtte oplevering: Mei 2019
Image is not available
Automatische mail naar student bij het aanmaken van een profiel van een student
Er zal een automatische mail verzonden worden naar studenten op het moment dat er
een account met toegang tot de applicatie is aangemaakt. Zo moet dit niet meer
manueel gebeuren.

Verwachtte oplevering: Mei 2019
Image is not available
Automatische mail naar student wanneer stageaanvraag in status “Door student(en)” staat
Er zal een automatische mail verzonden worden naar studenten op het moment dat er voor hen een stage-aanvraag in de status “Door student(en)” klaarstaat.

Verwachtte oplevering: Mei 2019
Image is not available
Updatedatum voorzien bij vakkenaanbod
Het onderdeel vakkenaanbod krijgt een updatedatum waarmee men kan opvolgen wanneer een vakkenaanbod de laatste keer is aangepast. Dit om gericht stage-aanvragen te kunnen versturen en ontvangen.

Verwachtte oplevering: Mei 2019
Image is not available
In het stageoverzicht duidelijk wijzigingen weergeven
Nieuwe stage-aanvragen of ongelezen wijzigingen in stage-aanvragen zullen zoals bij nieuwe mails in het vet geplaatst worden tot je deze bekeken hebt. Je zal dit ook opnieuw op “ongelezen” kunnen zetten indien je met verschillende personen in een school op Lerarenstage.be werkt.

Verwachtte oplevering: Mei 2019
Image is not available
Statussen “Vervallen” en “Ingevuld door student(en)” toevoegen
Stage-aanvragen waarvan de begin- en einddatum in het verleden liggen, komen in de status “Vervallen” zodat ze niet blijven hangen in een andere status.

Stage-aanvragen die vanuit de status “Door student(en)" vroeger opnieuw in “Concept” status kwamen, komen voortaan in een nieuwe status “Ingevuld door student(en)” om een duidelijker overzicht te hebben tussen ingevulde en niet-ingevulde stage-aanvragen.

Verwachtte oplevering: Mei 2019
Image is not available
Statussen “Vervallen” toevoegen
Stage-aanvragen waarvan de begin- en einddatum in het verleden liggen, komen in de status “Vervallen” zodat ze niet blijven hangen in een andere status.

Verwachtte oplevering: Mei 2019
Image is not available
Stageaanvragen sorteren op aanvangsdatum van de stage
Standaard worden stage-aanvragen gesorteerd op recentst gewijzigd. Je zal nu ook kunnen sorteren op aanvangsdatum van de stage zodat je de dringendste eerst kan behandelen.

Verwachtte oplevering: Mei 2019
Image is not available
Aanpassingen aan de portaalpagina
De standaardteksten in de portaalpagina worden bewerkbaar zodat je zelf een tekst kan ingeven. Daarnaast zullen ook URL’s als bijlage kunnen worden toegevoegd.

Verwachtte oplevering: Mei 2019
Image is not available
De meldingen in Lerarenstage.be optimaliseren
De meldingen zullen voortaan naast het type ook de naam van de student en de titel van de stage-aanvraag bevatten.

Verwachtte oplevering: Mei 2019
Image is not available
HOME-pagina in de applicatie wordt omgevormd
Op dit moment is de HOME-pagina leeg. Wij voorzien dit schooljaar een dashboard waarbij we enerzijds een cirkeldiagram van het stage-overzicht voorzien en anderzijds een nieuws feed waarop we de belangrijkste ontwikkelingen binnen Lerarenstage.be kunnen communiceren.

Verwachtte oplevering: Mei 2019
Image is not available
Kleine aanpassingen
- Na het verzenden van een stage automatisch doorverwezen worden naar status “Te verzenden” in plaats van “Concept”

- Vakken van de stage weergeven in het stageoverzicht
Potloodje om te bewerken verwijderen bij stages in status “Te verzenden”

- Keuzemenu onder knop “Stages” met dropdown

-Naar volgende stageaanvraag kunnen gaan met pijltje

-Tekst bij opmerkingen in stageaanvraag dat deze niet zichtbaar zijn voor studenten

Verwachtte oplevering: Mei 2019
Image is not available
Kleine aanpassingen
- Update instellingsnummers en vakkenaanbod

- Keuzemenu onder knop “Stages” met dropdown

- Naar volgende stageaanvraag kunnen gaan met pijltje

- Tekst bij opmerkingen in stageaanvraag dat deze niet zichtbaar zijn voor studenten

Verwachtte oplevering: Mei 2019
Image is not available
Stagecontracten en risico-analyses/werkpostfiches digitaal tekenen
Het zal mogelijk zijn om een eigen stagecontract en risico-analyses aan de hand van
een sjabloon toe te voegen in Lerarenstage.be en dit door alle partijen digitaal te laten
handtekenen via ItsMe of eID.

Verwachtte oplevering: mei 2018
Image is not available
Op basis van het stageoverzicht rapporten genereren
We voegen de mogelijkheid toe om in een eerste stadium alle filters in de applicatie
exporteerbaar te maken naar PDF of Excel.

Verwachtte oplevering: Oktober 2019
Image is not available
Stageaanvragen doorsturen binnen de scholengemeenschap /-groep.
Op een eenvoudige manier stage-aanvragen vanuit het stage-overzichtscherm
verplaatsen tussen scholen binnen een scholengemeenschap door stafmedewerkers en
stagementoren.

Verwachtte oplevering: Januari 2019
Image is not available
Updatedatum voorzien bij vakkenaanbod
Het onderdeel vakkenaanbod krijgt een updatedatum waarmee men kan opvolgen wanneer een vakkenaanbod de laatste keer is aangepast. Dit om gericht stage-aanvragen te kunnen versturen en ontvangen.

Verwachtte oplevering: Mei 2019
Image is not available
In het stageoverzicht duidelijk wijzigingen weergeven
Nieuwe stage-aanvragen of ongelezen wijzigingen in stage-aanvragen zullen zoals bij nieuwe mails in het vet geplaatst worden tot je deze bekeken hebt. Je zal dit ook opnieuw op “ongelezen” kunnen zetten indien je met verschillende personen in een school op Lerarenstage.be werkt.

Verwachtte oplevering: Mei 2019
Image is not available
Stageaanvragen sorteren op aanvangsdatum van de stage
Standaard worden stage-aanvragen gesorteerd op recentst gewijzigd. Je zal nu ook kunnen sorteren op aanvangsdatum van de stage zodat je de dringendste eerst kan behandelen.

Verwachtte oplevering: Mei 2019
Image is not available
Aanpassingen aan de portaalpagina
De standaardteksten in de portaalpagina worden bewerkbaar zodat je zelf een tekst kan ingeven. Daarnaast zullen ook URL’s als bijlage kunnen worden toegevoegd.

Verwachtte oplevering: Mei 2019
Image is not available
De meldingen in Lerarenstage.be optimaliseren
De meldingen zullen voortaan naast het type ook de naam van de student en de titel van de stage-aanvraag bevatten.

Verwachtte oplevering: Mei 2019
Image is not available
HOME-pagina in de applicatie wordt omgevormd
Op dit moment is de HOME-pagina leeg. Wij voorzien dit schooljaar een dashboard waarbij we enerzijds een cirkeldiagram van het stage-overzicht voorzien en anderzijds een nieuws feed waarop we de belangrijkste ontwikkelingen binnen Lerarenstage.be kunnen communiceren.

Verwachtte oplevering: Mei 2019
Image is not available
Slider
Scroll Up