Online cursus - Lerarenopleiding

Kies één van onderstaande cursussen

Ik maak zelf de stageaanvragen

Kies voor deze cursus wanneer je de stageaanvragen voor de studenten binnen jouw lerarenopleiding zelf wilt opstellen. Hierbij wordt ook de stageschool waar de student stage zal lopen door jou bepaald.

Ik laat de stageaanvragen invullen door de student / cursist

Kies voor deze cursus wanneer je de studenten / cursisten zelf hun aanvraag wilt laten invullen. Hierbij kunnen ze sinds mei 2018 ook zelf hun stageschool kiezen.