Intromomenten 2019-2020

Inleiding:

Om de stagescholen de kans te bieden de stagiairs van de lerarenopleidingen gezamenlijk te verwelkomen,
worden elk schooljaar enkele introductiemomenten georganiseerd. De lerarenopleidingen engageren zich
ertoe de stagiairs op deze momenten lesvrij te maken.

 

Timing intromomenten:

Per trimester is één intromoment voorzien:

Intromoment 1 (voor stages in het eerste trimester):

dinsdag 8 oktober 2019

Intromoment 2 

Dit moment is opgedeeld in 2 verschillende momenten.
De secundaire school heeft de autonomie om te beslissen op welk(e) moment(en) ze dit laten doorgaan.

Moment 1: dinsdag 10 december 2019
Moment 2: vrijdag 31 januari 2020 (liefst in de vooravond)

Intromoment 3: 

maandag 9 maart 2020