Intromomenten 2024- 2025

Inleiding:

Om de stagescholen de kans te bieden de stagiairs van de lerarenopleidingen gezamenlijk te verwelkomen,
worden elk schooljaar enkele introductiemomenten georganiseerd. De lerarenopleidingen engageren zich
ertoe de stagiairs op deze momenten lesvrij te maken.

Timing intromomenten:

Per trimester is één intromoment voorzien:

Intromoment 1: (voor stages in het eerste trimester)

dinsdag 08 oktober 2024

Intromoment 2: 

Dit moment is opgedeeld in 2 verschillende momenten.
De secundaire school heeft de autonomie om te beslissen op welk(e) moment(en) ze dit laten doorgaan.

Moment 1: dinsdag 3 december 2024
Moment 2: maandag 27 januari 2025 (liefst in de vooravond)

Intromoment 3: 

dinsdag 11 maart 2025