Intromomenten 2020-2021

Inleiding:

Om de stagescholen de kans te bieden de stagiairs van de lerarenopleidingen gezamenlijk te verwelkomen,
worden elk schooljaar enkele introductiemomenten georganiseerd. De lerarenopleidingen engageren zich
ertoe de stagiairs op deze momenten lesvrij te maken.

Timing intromomenten:

Per trimester is één intromoment voorzien:

Intromoment 1 (voor stages in het eerste trimester):

dinsdag 6 oktober 2020

Intromoment 2 

Dit moment is opgedeeld in 2 verschillende momenten.
De secundaire school heeft de autonomie om te beslissen op welk(e) moment(en) ze dit laten doorgaan.

Moment 1: dinsdag 8 december 2020
Moment 2: vrijdag 29 januari 2021 (liefst in de vooravond)

Intromoment 3: 

dinsdag 9 maart 2021