Intromomenten 2022 - 2023

Inleiding:

Om de stagescholen de kans te bieden de stagiairs van de lerarenopleidingen gezamenlijk te verwelkomen,
worden elk schooljaar enkele introductiemomenten georganiseerd. De lerarenopleidingen engageren zich
ertoe de stagiairs op deze momenten lesvrij te maken.

Timing intromomenten:

Per trimester is één intromoment voorzien:

Intromoment 1: (voor stages in het eerste trimester)

dinsdag 11 oktober 2022

Intromoment 2: 

Dit moment is opgedeeld in 2 verschillende momenten.
De secundaire school heeft de autonomie om te beslissen op welk(e) moment(en) ze dit laten doorgaan.

Moment 1: dinsdag 6 december 2022
Moment 2: vrijdag 27 januari 2023 (liefst in de vooravond)

Intromoment 3: 

dinsdag 7 maart 2023