Intromomenten 2021-2022

Inleiding:

Om de stagescholen de kans te bieden de stagiairs van de lerarenopleidingen gezamenlijk te verwelkomen,
worden elk schooljaar enkele introductiemomenten georganiseerd. De lerarenopleidingen engageren zich
ertoe de stagiairs op deze momenten lesvrij te maken.

Timing intromomenten:

Per trimester is één intromoment voorzien:

Intromoment 1: (voor stages in het eerste trimester)

dinsdag 12 oktober 2021

Intromoment 2: 

Dit moment is opgedeeld in 2 verschillende momenten.
De secundaire school heeft de autonomie om te beslissen op welk(e) moment(en) ze dit laten doorgaan.

Moment 1: dinsdag 7 december 2021
Moment 2: vrijdag 28 januari 2022 (liefst in de vooravond)

Intromoment 3: 

dinsdag 8 maart 2022