Intromomenten 2023- 2024

Inleiding:

Om de stagescholen de kans te bieden de stagiairs van de lerarenopleidingen gezamenlijk te verwelkomen,
worden elk schooljaar enkele introductiemomenten georganiseerd. De lerarenopleidingen engageren zich
ertoe de stagiairs op deze momenten lesvrij te maken.

Timing intromomenten:

Per trimester is één intromoment voorzien:

Intromoment 1: (voor stages in het eerste trimester)

dinsdag 10 oktober 2023

Intromoment 2: 

Dit moment is opgedeeld in 2 verschillende momenten.
De secundaire school heeft de autonomie om te beslissen op welk(e) moment(en) ze dit laten doorgaan.

Moment 1: dinsdag 5 december 2023
Moment 2: vrijdag 26 januari 2024 (liefst in de vooravond)

Intromoment 3: 

dinsdag 5 maart 2024